Uručeni indeksi brucošima Prištinskog univerziteta u K. Mitrovici

Rektor Prištinskog univerziteta prof. dr Rade Grbić izjavio je da ne postoje drugi propratni problemi koji bi eventualno uticali na početak školske godine. Izmena u nastavnom planu i programu nema u odnosu na prošlu godinu i sprovodi se aktivno novi zakon o visokom obrazovanju, rekao je Grbić. Početak nove školske godine na svih 10 fakulteta Prištinskog univetziteta, obeležava se svečanim uručenjem indeksa brucošima.

Ove godine Filozofski fakultet upisalo je 120 brucoša, na deset katedri. Upis za masters i doktorske studije još uvek je u toku. Oni koji su danas dobili indekse kažu da sa nestrpljenjem očekuju prva predavanja.

“Studiranje u Kosovskoj Mitrovici je specifično ali i korisno iz više razloga. Ovo kruženje koje je, inače,  vrlo pozitivno i prijateljsko nateraće vas da brzo odrastete i sazrete pre vremena ali i da dobijete ono što drugde sigurno ne biste dobili”, rekla je prof. dr Mirjana Lončar Vujnović,  dekanica Filozofskog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici.

Skoro 1120 studenata u dva roka upisalo je deset fakulteta Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici. Najviše je bilo onih koji su se opredelili za medicinske nauke – 120.

“Iz sveta u koji sada ulazite izaći ćete kao zreli, samopouzdani ljudi koji će danas napraviti prvi korak ka titulama doktora medicine”, poručila je brucošima prof. dr Suzana Matejić, dekanica Medicinskog fakulteta.

Prema rečima prof. dr Rade Grbić, rektora Prištinskog univerziteta zadovoljni su brojem upisanih studenata, obzirom na celokupnu političku situaciju na Kosovu i Metohiji.

Medicinski fakultet Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici sledeće godine obeležava pedeset godina rada i postojanja. Za njega je oduvek, medju studentima vladalo najveće interesovanje.

Nova zgrada fakulteta napravljenja je pre dve godine sredstvima Vlade Republike Srbije.  Tada je zgradu otvorio premijer a sada predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić.

 

Izvor: TV Most

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."