Javna debata o budžetu opštine Severna Mitrovica u utorak

Opština Severna Mitrovica organizuje javnu debatu o budžetu opštine Severna Mitrovica za 2019. godinu, gde će građani imati mogućnost da postavljaju pitanja, daju sugestije i predloge, ali i predstave svoje probleme koje bi trebalo rešiti budžetom za narednu godinu.

Javna raspravaće se održati u utorak 25.09.2018. godine, sa početkom u 13:00 časova u JKP “Standard” u Severnoj Mitrovici.

Istog dana u 11 časova, Opština Severna Mitrovica će sa predstavnicima NVO sektora održati i javnu debatu o rodnom budžetiranju.

 

Izvor: Radio Kosovska Mitrovica saopštenje

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."