Znatno manji budžet za 2019. godinu

Na devetoj redovnoj sednici SO Severna Mitrovica predstavljeni su šestomesečni finansijski izveštaj SO Severna Mitrovica kao i šestomesečni izveštaj o radu gradonačelnika. Na današnjoj sednici se razmatralo i o budžetu za 2019. godinu.

Sednici je prisustvovalo 16 od ukupno 19 odbornika.

“Mogu vam reći da je sve išlo u skladu sa planom. Opština Severna Mitrovica je zaista obojena politikom tako da je “majstorija” da u takvoj konfuznoj situaciji vi ustvari uspete da nađete načine da izađete u susret zahtevima koji su upućeni opštini Severna Mitrovica od strane građana” istakla je direktorica Opštinske administracije Severna Mitrovica Adrijana Hodžić.

Ove godine, opština Severna Mitrovica je imala locirana sredstva za kapitalne investicije na samom početku godine, što je omogućilo realizaciju akcionog plana za sve aktivnosti koje su planirane, a planirane su kada je usvojen budžet za 2018. godinu.

“Ono što je definitivno zabrinjavajuće za 2019. godinu je budžet. Ove godine itekako imamo budžet koji je izmenjen u odnosu na sve prethodne godine. Problem je u tome, kada govorimo o kategoriji subvencija gde smo 2018. godine na raspolaganju imali 156 hiljada evra, dok je za narednu godinu Priština izdvojila samo 17 hiljada eura” kazala je Hodžić.

Umanjena su i sredstva po pitanju kapitalnih investicija naročito u kategoriji obrazovanja. Opština Severna Mitrovica je u 2018. godini za kapitalne investicije imala 311 hiljada evra, dok je za sledeću godinu izdvojeno 34 hiljade evra.

Na sednici je najavljeno da će sledeće nedelje biti održane dve javne debate, u kojima će građani moći da učestvuju u planiranju budžeta za 2019. godinu.

 

 

Izvor: Radio Kosovska Mitrovica

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."