Kozarev sa novim šefom UNHCR-a u Prištini o povratku

Zamenik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Dušan Kozarev sastao se danas u Beogradu sa novim šefom Misije UNHCR u Prištini Erolom Ardukom.

Kozarev je Arduka upoznao sa problemima u pružanju sveobuhvatne podrške interno raseljenim licima sa Kosova i Metohije, posebno u obezbeđivanju prava na povratak i u pronalaženju mehanizma za povraćaj imovine raseljenih, kao i u unapređenju kvaliteta njihovog svakodnevnog života.

Kao prvi model održivog povratka na Kosovo i Metohiju, Kozarev je Adruku predstavio projekat „Sunčana dolina“, naglasivši da su dosadašnji modeli međunarodne zajednice na tom planu uglavnom bili neuspešni.

Sagovornici su konstatovali da je „Skopska inicijativa“, čiji je centralni ovogodišnji skup predviđen za novembar, koristan regionalni okvir za pronalaženje trajnog rešenja za interno raseljena lica sa Kosova i Metohije.

Kozarev i Arduko su se saglasili da njihove institucije intenziviraju saradnju ikomunikaciju u narednom periodu.

Izvor: Radio Kosovska Mitrovica, saopštenje

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."