Vlada Kosova formirala Radnu grupu za procenu imovine Trepče

Vlada Kosova formirala je tehničku radnu grupu za procenu sve imovine u vlasništvu društvenog preduzeća „Trepča“.

Na sastanku Vlade rečeno je da će ova grupa pripremiti konačni predlog za Vladu  najkasnije u roku od tri meseca od donošenja ove odluke.

Kosovo nikada nije uradilo detaljnu procenu stvarne vrednosti Metalurškog kombinata „Trepča“.

Jedina studija o svim prirodnim resursima Kosova iz 1992. godine procenjuje da materijalni potencijal Trepče može da bude 85 milijardi američkih dolara.

Pored imovine na Kosovu, 31 nekretnina ovog kombinata je u republikama bivše Jugoslavije, uključujući fabrike, kancelarije i druge objekte.

Vlada Kosova je osnovala i Tehničku radnu grupu koja će da se bavi socijalnim pitanjima koja je, kako su naveli, pokrenuo Sindikat Trepče – jug, a čiji su radnici u više navrata i protestovali. Ovu grupu činiće:

1. Ministarstvo rada i socijalnog staranja – jedan predstavnik;
2. Kancelarija Premijera – jedan predstavnik;
3. Ministarstvo za ekonomski razvoj – jedan predstavnik;
4. Ministarstvo finansija – jedan predstavnik;
5. Sindikat Trepče – jedan predstavnik;
6. Nezavisni ekspert – jedan predstavnik.


Vlada Kosova je takođe saopštila ko će da čini novoformiranu radnu grupu za procenu imovine Trepča:

1. Ministarstvo ekonomskog razvoja – dva predstavnika,
2. Kabinet premijera – jedan predstavnik,
3. Nezavisna komisija za rudnike i minerale – jedan predstavnik,
4. Odbor Trepče – jedan predstavnik,
5. Menadžment Trepče – jedan predstavnik,
6. Sindikat Trepče – dva predstavnika,
7. Nezavisni ekspert – jedan predstavnik.

 

Izvor: Kossev, Koha

Comments