Apostolova otvorila novu zgradu opštinske uprave u Kamenici

KAMENICA, 30.jul – Šefica Kancelarije Evropske unije na Kosovu Natalija Apostolova simbolično je označila početak rada nove opštinske administracije u Kamenici koja je dobila novi trospratni objekat finansiran sredstvima EU.
Do sada je Evropska unija uložila više od dva miliona evra za podršku 27 projekata u Kamenici.
Učestvujući na Forumu o međuetničkim odnosima na Kosovu, Apostolova je objasnila da su podržani projekti imali za cilj poštovanje kultutne baštine svih zajednica.
„Kosovske institucije treba da ravnopravan omoguće život svih  zajednica. Svi članovi društva treba da imaju jednaka prava po pitanju sigurnosti i slobode kretanja. Verska prava nevećinskih zajednica se moraju poštovati“, naglasila je Apostolova.
Sastanku u novim opštinskim prostorijama prisustvovali su gradonačelnik Kamenica Ćendron Kastrati, zamenig predsednika opštine Bojan Stamenković i predstavnici srpske i albanske zajednice iz ove opštine.
Srpski zvaničnici su iskoristili priliku da šeficu EU u Prištini upoznaju sa ključnim problemima sa kojima se susreću, a to su pre svega učestale krađe u srpskim sredinama, naplata dugovanja za utrošenu vodu i komunalije  za proteklih 10 godina i sudbina zgrade ambulante koju je preuzela Kosovska poverilačka agencija , samo jednog lekara srpske nacionalnosti da radi u njoj.
Iyvor TV Puls

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."