Krsmanović: U toku razvojni plan opštine, zahtevi za legalizaciju čekaju usvajanje zakona

U toku je razvojni plan opštine , koji obuhvata velike projekte , ali istovremeno se čeka na rešavanje problema nelegalno podignutih objekata  ali tek nakon usvajanja Zakona o legalizaciji, u Skupštini Kosova.

“Mi smo kao Direkcija,dosta toga uradili u pogledu sagledavanja stvarnog stanja na ternu, prikupili podatke o oblektima koji su postojeći i koji su izgrađeni kasnije, o kompletnoj infrastrukturi i sada krećeno u realizaciju razvojnog plana do 2020.godine.To znači da ćemo detaljno sagledatiprema faktičnom stanju na terenu , gde i šta će se dalje graditi?Potrebna nam je saradnja, podizanje svesti o saradnji sa institucijama kako bi zajednički u budućnosti realizovali urbanistička rešenja po pravilima”,rekao je za naš program Dejan Krsmanović direktor direkcije za urbavizam, katastar i geodeziju opštine Severna Mitrovica.

Mnoge stvari čekaju na zakon i za sada je samo u Severnoj Miotrovici preko 1400 neresenih slučajeva koji čekaju na legalizaciju a predhodno na zakon prema kojem će kako se pretpostavlja  u povoljnijem položaju biti objekti koji su izgrađeni na privatnom posedu nego oni koji su bez ikakve doyvole izgrađeni na gradskim javnim površinama.

Ekonomska situacija u posleratnom periodu i to da ljudi podizanjem privremenih objekata obezbedjuju sebi egzistenciju trime sto u njima rade , je bio razlog tolerisanja  takvog načina gradnje. Sada čekamo slovo zakona za koje se iskreno nadamo da neće tolerisati nelegalnu gradnju na gradskim površinama a da će istovremeno za oblekte izgradjene na privatnim posedima omogućiti jednostavniju i jeftiniju legalizaciju, rekao je izmedju ostalog Krsmanović.

Kada je sprovodjenje zakona o urbanističkom planu grada u pitanju kaže da svi koji započnu gradnju , a graniče se sa drugom  parcelom moraju da poštuju pravila gradnje ,kako ne bi sledeći koji započinje gradnju bio oštećen . U slučaju novogradnje , kako proizvoljno stoje stvari mali broj investitora poštuje pravila , pa stoga u tom slučaju faktički niko nema pravo žalbe .Ide se na 100 posto iskorišćenosti parcele što je nedopustivo, naroćito u užem gradskom jezgru.

Kao najveći problem, direktor Direkcije za urbanizam i katastarDejan Krsmanović  navodi  nedostupnost katastarskih knjiga , što im dodatno otežava posao za objekte izgrađene pre 1999.godine, ali sa svim raspoloživim informacijama kaže da su dostupni  građanima svakog dana.

Direkcija za urbanizam prati i saradjuje sa direkcijom inrastrukture , pa će stoga brže ići realizacija i sprovodjenje razvojnog plana opštine.Taklo naš sagovornik ima informacije da je u toku izrada velikog projekta za saniranje podrumskih prostorija u najstarijim zgradama u gradu kojima preti ozbiljan problem ako se ne očiste i ne saniraju.

Na naše pitanje ,kada očekuje stupanje zakona na snagu,Krsmanović kaže da je Zakon prošao jedno čitanje u Skupštini i da se za nepuna dva meseca, po njegovoj proceni, očekuje usvajanje.

 

 

Izvor: Radio Kosovska Mitrovica

 

 

Comments