U Kosovskoj Mitrovici 1500 zahteva za legalizaciju objekata i nijedan realizovan

Organizacija civilnog društva i Centar za razvoj žena predstavili su danas u Kosovskoj Mitrovici projekat „Tretiranje građevinskih objekata bez dozvole na severnom Kosovu“.

Ove organizacije će u narednih godinu dana u partnerstvu raditi na upoznavanju javnosti sa novim Zakonom o legalizaciji, koji bi u narednom periodu trebalo da usvoji Skupština Kosova a koji će trajno da reši problem ilegalne gradnje  i legalizacije objekata podignutih nakon 1999. godine.

Izvršni direktor Centra za razvoj društva Miđen Abraši kaže da  je trenutna procedura legalizacije objekata veoma komplikovana i skupa, te je od 8000 zahteva, na severu Kosova realizovano  samo 17 legalizacija.

„Trenutno na Kosovu imamo preko 350.000 objekata bez dozvole. Ovaj novi nacrt Zakona ima puno pozitivnih strana – biće daleko jednostavniji za primenu i mnogo jeftiniji za građane a mi ćemo u okviru ovog projekta održati ukupno  sedam tribina i debata u opštinama na severu Kosova, na kojima će građani moći da se informišu o celom postupku“ kaže Abraši i napominje da nema informaciju kada će zakon biti usvojen.

On objašnjava da se Zakon usvaja na skupštinskom nivou a po njemu postupaju lokalne samouprave putem Odeljenja za  katastar i urbanizam.

Glavna izvršna službenica Administracije u Opštini Severna Mitrovica  Adrijana Hodžić kaže da je problem ilegalne gradnje u ovoj opštini možda i najevći problem sa kojim se lokalna samouprava suočava.

„ Godinama smo izlazili kao lokalna samouprava građanima u susret, posebno kada su objekti namenjeni ekonomskom opstanku porodica. Sada je došlo vreme da mislimo na uređenje grada. Poseban problem je kada se objekat nalazi na opštinskom zemljištnu, koje je kada je naša Opština u pitanju veoma ograničeno i legalizacija takvih objekata će ići veoma teško“ kaže Hodžić i dodaje da situaciju otežava to što Mitrovca nema  javne zgrade – poput kulturnog ventra, zgrade Univerziteta itd.

Ona napominje da trenutno Opština pokušava da iznađe rešenje za postojeće lokale  a najjednostavnije je izgradnja tržnog centra.

„Kada se objekat nalazi na privatnom zemljištu, tu je procedura jednostavnija i mislim da će to ići brže“ dodaje Hodžić.

Ona ističe da je trenutno  Kancelariji u Opštini Severna Mitrovica predato preko 1500 zahteva za legalizaciju. Nijedan slučaj dosad nije realizovan.

Ovaj projekat se implementira u okviru CSCF-akao inkluzivnog razvojnog programa kroz aktivnosti sprovedene od strane CBM-a, UN HABITAT-a i PAX-a podržane od strane Švedske kooperativne razvojne agencije (SIDA).

Comments