Kosovo upozoreno, nelegalno korišćen kod država

Beograd — Međunarodna unija za telekomunikacije u najnovijem biltenu od 1. juna upozorila da radioamateri sa Kosova neovlašćeno i ilegalno koriste kod namenjen državama.

Za Međunarodnu uniju za telekomunikacije (ITU) takva neovlašćena upotreba prefiksa Z6 predstavlja kršenje Radio regulacija (RR), saznaje Tanjug.

ITU je pozvala Međunarodnu uniju radio amatera da nalože Kosovu da prestane sa neovlašćenom upotrebom koda kao državnog, jer Kosovo nije država članica ITU.

Srbija se žalila ITU zato što radioamateri tzv. Kosova neovlašćeno koriste prefiks Z6. U toj žalbi, Srbija je navela da je upotreba prefiksa Z6 kršenje radio regulacija ITU i da nije u skladu sa Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti UN po kojoj je KiM deo Srbije, i samim tim na KiM mora da se koristi kod za radio amatere dodeljen Srbiji.

U skladu sa odredbama RR, kod može da bude dodeljen državama članicama ITU na Konferenciji za radio regulacije ili to može da učini sam generalni sekretar ITU.

ITU nije dodelio prefiks Z6 nijednoj svojoj članici pa je shodno tome, korišćenje tog prefiksa od strane bilo kog entiteta nezakonita upotreba međunarodnog resursa, piše u pismu generalnog sekretara ITU Holina Zaoa, upućenom predsedniku Međunarodne unije radio amatera Timotoju Elanu (IARU) u koje je Tanjug imao uvid.

ITU je decembra 2016. godine uz saglasnost Srbije ustupila Prištini na korišćenje pozivni telefonski broj +383 za geografsku oblast, a kako jasno stoji u biltenu ITU, taj broj ne prejudicira status, niti je državni broj.

 

 

 

 

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."