Igor Simić: Ne pregovaramo da se vratimo u Vladu

Nacrt dopune krivičnog zakona  koji je poslat dalje u  proceduru Skupštine Kosova na razmatranje, usvojen je juče.

Gostujući u programu Radio Kosovske Mitrovice, poslanik Igor Simić, koji je glasao protiv, kaže da se Srpska lista u Prištini , maksimalno bori da se prava Srba i nevećinskih zajednica poštuju.

“Jedno od osnovnih prava je pravo na jezik i u tom članu zakona stoji jasno da su srpski i  albanski jezik jednaki. To bi u prevodu trebalo da znači da svi akti  i u opštinama i u nezavisnim agencijama, pa i u ministarstvima moraju biti prevedeni  na oba jezika kvalitetno. Dešava se da imate sve te zakone prevedene na vrlo loš način, tako da konkretno trenutno važeći krivični zakon koji se sada dopunjuje ima preko 5 000 grešaka što jezičkih, slovnih , gramatičkih  ali i pravnih “.

Simić navodi da je juče  u skupštini predstavljen izveštaj, tj.dopuna nacrta zakona  koja bi trebalo da se usvoji  narednih dana, te da je to jedan od uslova za dobijanje vizne liberalizacije i da je pod pritiskom EU, kako kaže, potrebno ubrzati taj proces.

“Generalno sve političke partije , ne samo ja koji sam predstavljao Srbe  i Srpsku listu, već i ostali poslanici su nalazili ogroman broj grešaka i unutar albanske i unutar  srpske strane. Na kraju ponavlja se praksa od ranije, kada mi glasamo protiv, budemo preglasani jer u tom odboru  od 10 članova ja sam jedini Srbin, devet je Alabanaca,  a prisustvovalo je osam. Svi su glasali za,  jedan  protiv i zakon je prosto izglasan i poslat na dalju procediru u skupštinu na razmatranje” rekao je Simić.

Dodaje je da nije  to jedini problem  i da se dokumenti koji su na albanskom i srpskom jeziku , zbog lošeg prevoda i suštinski  razlikuju pa  stoga u krivičnom postupku dovode u dilemu  oštećenu stranu , a može da dovede i do težih pravnih posledica. Na  moje pitanje u vezi toga ministar nije imao odgovor, kaže Simić.

Na pitanje dokle traje status kvo vezan za ministre  u ostavci  i da li je blokiran sve ovo vreme rad ministarstava Simić kaže:

“Ministri Srpske liste su od brutalnog nasilja 26.marta , u tehničkom mandatu i oni su ponudili svoje ostavke koje nisu prihvaćene , ne učestvuju u sednicama Vlade i imamo kao što ste upravo rekli status kvo . Od tog trenutka poslanici Srpske liste u Skupštini deluju kao opozicija , protiv svih predloga koje Vlada šalje na usvajanje Skupštini i time odgovaramo na sve insinuacije  kako mi pregovaramo o povratku . Ja mogu da kažem da nije tačno , mi o tome ne pregovaramo  jer se ne rešavaju pitanja koja su  nas  nagnala na to da mi napustimo  Vladu. Tražimo da se izvrši istraga i razjasne okolnosti pod kojima je izvršen napad  ili akcija koju Albanci nazivaju briljantnom i profesionalnom” navodi on.

Komentarušući nedavni naslov u medijima da je Policijski Inspektorat Kosova  preduzeo određene mere sankcija zbog hapšenja ditrektora Kancelarije za Kosovo Marka Đurića, Simić kaže da su to glasine i da ne veruje dok se do kraja ne sprovede u delo. “A ono što smo mi uradili preko našeg  zamenika ministra unutrašnjih poslova  u ostavci  Milana Radojevića jeste zahtev za  utrđivanjem  toga da li je ono hapšenje i akcija u skladu sa bilo kakvim zakonom”.

Na pitanje da li je validno upućivanje zahteva zamenika ministra u ostavci, poslanik Srpske liste u Skupštini Kosova Igor Simić , kaže da je u ovom slučaju to nevažno  i da takvu vrstu zahteva za razjašnjenje slučaja ove vrste može da uputi i običan građanin i traži odgovor od PIK-a.

Na narednoj sednici pitanje o detaljima izdavanja vozačkih dozvola i  ličnih dokumenata

Svaki građanin Kosova ima pravo da pored vozačke dozvole Republike Srbije izdate od strane MUP-a izvadi i kosovsku vozačku dozvolu uz kratko zadržavanje dozvole radi provere iste .

“ Javilo se dosta nedoumica oko dozvola koje su izdavane pre 1999. kao i oko dozvola koje su izdate posle septembra 2016. godina  ali ta i  sva druga pitanja vezana za lična dokumenta postavićemo već na narednom skupštinskom zasedanju”, rekao je Simić.

Vezano za probleme sa dokumentima sa kojima se suočavaju građani prilikom vađenja istih, Simić navodi da kosovske institucije “već godinama to praktikuju , da ukoliko neko pravo treba da ostvarite onda srpska dokumenta ne važe. A ukoliko neko pravo treba da izgubite , onda će ih oni prihvatiti. Politički gledano, meni je drago da Albanci polako počinju da prihvataju realnost i počinju da prihvataju srpska dokumenta , ali mi se čini da je to istovremeno onemogućavanje da posedujete dokumenta koja će vam na Kosovu pomoći da ostvarite svoja prava , npr. imovinska” kaže on.

Simić je rekao da će danas upitati ministra za rad i socijalnu politiku  da li se Albancima u Prištini  kada treba da ostvare neko pravo traže srpska dokumenta, kao što je slučaj sa Srbima.

Igor Simić ne dovodi u vezu formiranje ZSO kao bilo kakvog uslova Albanaca za ulazak u UN ili viznu liberalizaciju. To je stav i zvaničnog Beograda da je formiranje zajednice srpskih opština obaveza iz Briselskog sporazuma koju treba dosledno sprovesti.

Ne želeći da daje bilo kakve informacije o radu Upravljačkog tima , jer je kaže to zajednički stav, kratko je odgovorio da tim radi  aktivno i na statutu i na osnovnim načelima zajednice.

 

Izvor Radio Kosovska Mitrovica

Comments