Todosijević obišao poplavljeno područje u Prilužju

Ministar administracije lokalne samouprave Ivan Todosijević obišao je poplavljeno područje u Prilužju i razgovarao sa meštanima ovog sela o učestalim poplavama.

Meštani su ministra obavestili da se korito reke proširilo kao posledica šljunkara koje se nalaze uz samu reku Lab i da su načinjene velike materijalne štete u domaćinstvima.

Todosijević je obećao da će u skladu sa mogućnostima njegovog ministarstva i u saradnji sa ostalim resornim ministarstvima raditi na tome da se problem izlivanja reke reši, kako više ne bi dolazilo do plavljenja.

 

Izvor : Radio Kim

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."