Potvrđena krivica, ali bez pritvora policajcima

Za Dragišu Markovića i Žarka Jovanovića, srpske pripadnike Policije Kosova koji su tokom vikenda uhapšeni zbog sumnje da su manipulisali dokazima u slučaju ubistva Olivera Ivanovića, Osnovni sud u Mitrovici je potvrdio da su počinili krivična dela, što su oni i sami priznali, ali je odbilo zahtev tužilaštva za određivanja pritvora.

Osnovno tužilaštvo u Mitrovici je sumnjalo da su osumnjičeni izvršili krivično delo prepravljanje dokaza, a za Jovanovića, pored toga, i krivično delo neovlašćenog vlasništva, kontrole ili posedovanje oružja, pronađeno tokom pretresa njegove kuće.

Sudija postupka Lidija Vučurović odbila je zahtev tužilaštva za određivanje pritvora smatrajući ga neosnovanim. Tužilaštvo je najavilo žalbu do kraja radnog dana u utorak Apelacionom sudu u Prištini.

Na osnovu Rešenja suda u koje je Radio Slobodna Evropa imao uvid, osnovana sumnja da je je osumnjičeni Jovanović izvršio dva krivična dela, prepravljanje dokaza i neovlašćeno vlasništvo oružja koje mu se stavlja na teret se potvrđuje na osnovu dokaza koje je tužilaštvo prikupilo, kao i iz sam izjave koju je osumnjičeni dao policiji i na sednici u kojoj detaljno opisuje događaj i radnje koje mu se stavljaju na teret a koje se poklapaju sa snimcima video nadzora ispred kancelarije ubijenog Ivanovića.

Sam Jovanović je na sednici izjavio da je svestan dela koje je počinio, da to nije učinio namerno već iz neznanja i nedovoljne obučenosti za rad u istražnoj jedinici policije, kao i da se iskreno kaje zbog učinjenih propusta.

Što se tiče oduzimanja vatrenog oružja kod Jovanovića, sud je potvrdio i osnovanost sumnje da je osumnjičeni izvršio i drugo delo kojim se tereti.

“Svi ovi dokazi potvrđuju osnovanu sumnju da je osumnjičeni Jovanović Žarko izvršio krivična dela za koja se okrivljuje a koja je bila dovoljna za pokretanje istrage od strane tužilaštva a što prihvata ovaj sud”, stoji u rešenju.

Sud je takođe is istih spisa predmeta, foto-dokumentacije i video zapisa, kao i iz dela same izjave osumnjičenog utvrdio radnje koje je kritičnom prilikom osumnjičeni Dragiša Marković na licu mesta preduzeo, odnosno propustio da preduzme u cilju obezbeđivanja lica mesta i tragova na istom od strane drugih lica.

“Iz njegovih radnji se utvrđuje da je dodirivao predmete-tragove, nije preduzeo mere obezbeđenja lica mesta i uklanjanja drugihih lica sa istog što predstavlja propuste koji su doveli do narušavanja lica mesta a koja potvrđuje osnovanost sumnje da je izvršio krivično delo prepravljanje dokaza”, navodi se u rešenju.

Kako se dodaje u rešenju, sud je cenio razloge za određivanje pritvora na osnovu tačaka Zakona o krivičnom postupku koje govore o mogućem uticaju osumnjičenog na svedoke ili manipulaciju dokaza, te našao da ovaj razlog ne stoji.

“Tužilaštvo ni u zahtevu a ni na javnoj sednici nije navelo o kojim se konkretno dokazima govori i za koje postoji opasnost da bi ih osumnjičeni boravkom na slobodi sakrili. Iz spisa predmeta se zaključuje da je tužilaštvo do sada prikupilo sve materijalne dokaze sa lica mesta, izjave svedoka, fotodokumentaciju za krivičnu istragu koju vodi po predmetu ubistva Olivera Ivanovića, pa sud ne nalazi koje to još dokaze treba pribaviti a na čije pribavljanje okrivljeni mogu uticati ili ih sakriti ili uništiti”, ističe se.

Sud je takođe odbio predlog tužioca za određivanje pritvora zbog mogućnosti da oni ponove krivično delo.

 

 

Izvor: Radio Slobodna Evropa

Comments