Održana panel diskusija o problemima pribavljanja kosovskih ličnih dokumanata za stanovnike severa KiM

U organizaciji NVO Aktiv danas je u Kosovskoj Mitrovici predstavljena “”Informativna brošura o procedurama za dobijanje kosovskih dokumenata”, čije je izdanje pomogla Nemačka agencija za međunarodnu saradnju – GIZ.

Brošura sadrži ključne informacije o procedurama za dobijanje ličnih i putnih dokumenata, uz objašnjenje izuzetaka koji važe za različite grupe gradjana.

Procedure koje građanima donose najviše problema su pribavljanje ličnih dokumenata osoba koje su u bračnu zajednicu stupile nakon 1999. Godine isključivo pred srpskim institucijama; nemogućnost dobijanja ličnih dokumenata za lica koja nemaju poreklo sa ovog područja te  bi državljanstvo trebalo da dobiju po osnovu braka sklopljenog sa stanovnikom Kosova; procedura prijavljivanja umrlih i doskora, vozačke isprave.

Upravo tih problema su se ticala pitanja građana koji su izneli svoja iskustva odnosno  probleme koje cela ta situacija povlači.

Autor brošure Milica Andrić ističe  da građani ni sada ne mogu da prijave privremeno prebivalište u četiri opštine na severu Kosova (što bi donekle rešilo problem odobravanja lične karte supružnicima građana Kosova), da ovaj ali i drugi problemi, jesu sitni u smislu načina rešavanja ali da su ogromni zbog obima problema koje stvaraju građanima.

Deci koja su rođena u bolnici u severnom delu Mitrovice pre 2012. godine nisu dostupne informacije iz matičnih knjiga u opštini Severna Mitrovica jer se te informacije nalaze u opštini u južnom delu grada, kaže Andrić.

“Koliko je teško da opština južna Mitrovica iskopria svoje matične knjige za građane koji su rođeni u bolnici u Kosovskoj Mitrovici i samo ih ustupi opštini Severna Mitrovica koja je kilometer dva daleko? To je toliko jednostavno rešiti i građanima bi bilo pristupačnije da dođu do dokumenata koja su im neophodna” istakla je Andrić.

Poslanik Srpske liste u kosovskom parlamentu Igor Simić smatra da je problem, koji Srbi na Kosovu imaju zbog ličnih dokumenata, nasleđen i da traje od 1999. godine.

Kako je započeo proces integracije tako je postao i evidentan problem sa dokumentima, jer institucije u Prištini nisu zaista spremne da integrišu građane u svoj sistem, naglašava on.

“Ne ustručavam se da to često kažem i predstavnicima kosovskih Albanaca – ukoliko želite da integrišete samo teritoriju četiri opštine na severu Kosova, a ne građane, onda ste u problemu i to neće ići. Otvoreni smo za saradnju i spremni smo da prihvatrimo deo odgovornosti, ali očekujemo da nam se garantovana prava i priznaju,”- navodi Simić.

O pitanju dobijanja srpskih za kosovsku vozačku dozvolu govorio je zamenik ministra unutrašnjih poslova Kosova Milan Radojević koji je pojasnio  šta podrazumeva odluka Vlade o pružanju mogućnosti građanima da poseduju i kosovsku i srpsku vozačku dozvolu.

Posebno negodovanje među građanima izazvala je činjenica da će im srpska vozačka dozvola privremeno biti “oduzeta” do izdavanja kosovske vozačke dozvole, kada bi im ista bila vraćena.

Radojević I Simić objašnjavaju  da je na ovu stavku data saglasnost jer je već bilo pokušaja falsifikovanja dokumenata u Gračanici te da je ova odluka doneta u cilju sprečavanja falsifikovanja i korupcije.

Govoreći o problemu sa nepriznavanjem venčanog lista koji izdaju srpske matične službe odnosno brakova sklopljenih nakon 1999. Godine, Radojević, kao i Simić kaže da se na rešavanju ovog problema intenzivno radi ali da ne žele da se igraju datumima I vremenski se ograničavaju jer ne zavisi sve od njih.

Miljana Šćekić, pravna savetnica pri instituciji Ombudsmana na Kosovu smatra da će se tehnički problemi u proceduie pribavljanja kosovske vozačke dozvole tek pojavljivati I da se ovih dana najveći broj građana sa severa Kosova  Kancelariji Ombudsmana javlja upravo sa pitanjima I nedoumicama vezanim za ovu odluku Vlade u Prištini.

Njeno je mišljenje da odluka ne ide u korist građana jer je komplikovana i skupa.

Poruka panelista građanima je da se o svojim pravima obaveste i da se, ukoliko primate da ih neko ne poštuje, obrate nadležnima- pre svega Kancelariji Ombudsmana I Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Takođe zaključeno je da sam problem nije toliko veliki i teško rešiv, koliko je veliko i teško  nepostojanje političke volje da se oni reše.

Foto: Kontakt Plus radio

Comments