NVO AKTIV organizuje Forum “Proces normalizacije odnosa Beograda i Pristine”.

Forum “Proces normalizacije odnosa Srbije i Kosova” će se baviti normalizacijom odnosa Beograda i Pristine kroz dva panela na teme: Sadržaj sporazuma o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa i Procesi evropskih integracija Srbije i Kosova.

Prvi panel će se baviti sadržinom sporazuma o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa sa aspekta pravno obavezujućeg akta na čije su se usvajanje dve strane obavezale sporazumom iz 2013: Da li će ovaj pravno obavezujući akt podrazumevati priznavanje Kosova od strane Srbije? Da li se normalizacija može postići i bez priznavanja? Osim pitanja statusa, šta još treba da reguliše sveobuhvatni sporazum o normalizaciji odnosa.

Drugi panel će se baviti temom, “Procesi integracije” sa podtemama: integracije severa Kosova u kosovski sistem kao uslov u procesu evropskih integracija Srbije i Kosova i uticaj prolongiranja sprovođenja dogovorenih sporazuma na postizanje normalizacije odnosa.

Gosti prvog panela ce biti:Edita Tahiri, šefica pregovaračkog tima Prištine u dijalogu sa Beogradom,Borko Stefanović – bivši šef pregovaračkog tima Beograda u Briselu,Naim Rašiti, Balkan policy research group, Priština

Gosti drugog panela ce biti:Mimoza Ahmetaj – Bivša ministarka evropskih integracija KosovaRamadan Iljazi – Bivši zamenik ministra za Evropske integracije KosovaNataša Dragojlović – Koordinator Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji iz BeogradaMilan Antonijević – YUKOM, Beograd

 

 

Comments