Okrugli sto o razumevanju suprotstavljenih stavova Albanaca i Srba

Okrugli sto “Odnosi između Kosova i Srbije: uticaj na kosovske Srbe i implementacija Briselskog sporazuma” koji organizuje Grupa za istraživanje praktičnih politika na Balkanu u saradnji sa NVO Aktiv, će biti održan u 11:00 časova u Centru građanske energije u Severnoj Mitrovici. Na njemu će između ostalog biti predstavljen i izveštaj o rezultatima istraživanja koje je sprovela BPRG pod nazivom “Asocijacija/Zajednica opština sa većinski srpskim stanovništvom:

Razumevanje suprotstavljenih stavova Albanaca i Srba” .

 

Comments