Opština Zvečan i NSI: Predstavljena elektronska platforma, sa ciljem većeg uključenja građana u kreiranju lokalnih politika

NVO “Nova društvena inicijativa”  i Opština Zvečan predstavili su danas u Zvečanu  kreiranu elektronsku platformu, koja ima za cilj jačanje lokalne samouprave , jačanje odgovornosti lokalnih institucija, stvaranje konstruktivnih veza između građana I njihovih predstavnika, kao i veće uključenje građana u kreiranju lokalnih politika I rešavanju lokalnih problema. Ovaj projekat finansiran je od međunarodne organizacije “Pax”.

“Prepoznata je potreba za kreiranjem modernih mehanizama za obezbeđivanje angažovanja građana u procesu donošenja odluka na lokalnom nivou”, rekao je programski direktor Nove društvena inicijative Aca Mitić.

Nova društvena inicijativa je u saradnji sa Opštinom Zvečana, a uz finansijsku podršku međunarodne organizacije “Pax” stavila učešće građana kao ključni element participativnog upravljanja u opštini Zvečan.  Radujem se što nećemo stati u ispunjenju našeg strateškog cija, a to je kreiranje ovakvih sistema u opštinama na severu Kosova. Tim ciljem ćemo stvoriti moderno, inkluzivno društvo, jake lokalne samopurave, pružiti građanima pomoć u rešavanju problema, I ojačati poverenje I razumevanje između građana I lokalne samouprave – kaže Mitić.

Učešće građana u procesu donošenja odluka je osnov demokratije . Ovim primerom Opština Zvečan I Nova društvena inicijtiva su pokazali da su lokalna samopurava I ciivlno društvo partneri u povećanju transparentnosti zakonodavnih, izvršnih i administrativnih tela,  I da smo otvoreni I zainteresovani za sve strane koje žele da povećaju učešće građana I javnosti u procesu donošenja odluka na lokalnom nivou, rekao je gradonačelnik Opštine Vučina Janković.Građani  Zvečana će po prvi put koristiiti najmodernije sisteme za učešće građana u procesu donošenja odluka.  Sistemom 48 sati ćemo adresirati problem građana I u roku do 24 sata omogućiti kvalitetniju kontrolu rada javnih preduzeća.  Kreiranjem celokupnog sistema  smo pokazali da Opština Zvečan teži ka ispunjenju zakonskih uslova za uključenost građana  i još jednom smo dokazali da su organizacije civilnog društva, naši partneri i aktivni učesnici u izgradnji dobrih praksi na severu Kosova. Opština Zvečan će nastaviti da pruža punu podršku Novoj društvenoj inicijativi u implementaciji ovog programa i ohrabruje da ovakve sisteme kreiraju i u ostalim opštinama na severu Kosova kako bismo kreirali moderno okruženje u kojem građani učestvuju u procesu donošenja odluka u svim oblastima, rekao je gradonačelnik Zvečana Vučina Janković.

Majkl Voren, zadužen za progam organizacije Pax na Kosovu  kaže za Radio Koosvska Mitrovica da je Pax holandska organizacija koja se bavi izgradnjom mira I radi na Kosovu od 2001.godine. Prepoznala je  Novu društvenu  inicijativu kao partnera sa kojom radi na poboljšanju učešća građana u procesu donošenja odluka na loklanom nivou. “Mi smo im dali prosotra da adresiraju koju su to problem koji se trebaju adresirati I da razviju projekat u cilju da se ućešće građana na lokalnom niovu poboljša. Mi smo oduševljeni rezultatima, sledeći korak su građani, očekujemo da iskoriste ovaj projekat”  rekao je Voren.

Izvršna direktora Nove društvene inicijative, mlade organizacije koja aktivno postoji manje od godinu dana, Jovana Radosavljević je na promociji elektronske  platforme web portala, koja je finalni product projekta “Povećanje učešća građana I odgovornosti lokalnih samouprava na severu Kosova”  rekla da je projekat imao četiri faze,  među kojima I istraživanje gde su urađene dve publikacije, a istraživački tim je nakon obimnog rada štampao publikacije  koje će uskoro biti dostupne u pdf formatu  na zvaničnom sajtu ove organizacije.  Radosavljević je objasnila na koji način se koristi web platforma, a opštirnije o svemu možete I sami videti na adresi http://www.eopstinazvecan.com/.

Svi zahtevi I odgovori će biti dotupni na sajtu, a status zahteva će takođe biti praćen. Ideja “e participacije” je  da se dodatno poveća učešće građana na lokalnom nivou, što znači da kada postoje javna dokumenta, a  koje bi trebalo izglasati, oni koji nisu u mogućnosti da prisustvuju sednici, nacrte dokumenata  će naći na stranici I  moći da daju komentare koji će se kasnije uzeti u obzir na sednicama skupštine opštine, objasnila je Radosavljević.

 

Gradonačelnik Zvečana Vučina Janković je u izjavi medijima, nakon promocije platform, rekao : “Mogu da vam kažem da je ovaj projekat jako značajan, ne samo za lokalnu samoupravu kao instituciju, nego za naše građane. Opština Zvečan je instaliranjem ove android aplikacije, svrstala se u red jedne od najmodernijih opština. Nijedna od opština sa srpskom većinom na Kosovu  I Metohiji ne poseduje ovaj sistem. Ja se nadam da će u budućem periodu I druge opštine slediti ovaj pozitivan primer. Radi se o sistemu 48 sati, sistemu “Pitaj gradonačelnika” I sistemu “e-participacije”. Putem ove aplikacije građani će putem telefona moći da prijave sve probleme. Odgovor će dobit u roku od 48 sati. Imaće mogućnost da postave direktno pianje meni kao gradonačelniku, a sdruge strane učestvovaće I direktno u proceduru donošenja odluke.

 

U Srbiji tri,a na Kosovu dve opštine imaju sistem, koji od danas funkcioniše I u opštini Zvečan, kaže programski direktor NVO “Nova društvena inicijativa” Aca Mitić. “Ovo je jedinstven moderni sistem učešća građana u procesu donošenja odluka gde će oni putem elektronske platforme moći da reše nešto za šta su pre morali da idu do nadležnih službi. Sada bukvalno putem četiri klika oni će moći da putem sistema 48 sati prijave određeni problem, da li je to komunalni problem, bespravne gradnje, ili bilo koji problem za koji su andležne opštinske službe, ali isto tako I neće morati fizički da dolaze u cabinet gradonačlenika da predstavljaju određena pitanja, već će moći putem sistema “Pitaj gradonačelnika” da elektronski postave pitanje I da se taj njihov problem I pitanje adresira u roku od 48 sati što je zapravo zakonski rok da adresiranje problema građana, I mogu reći da ćemo ovim modernim sistemom zaista stvoriti jedno inkluzivno društvo u Opštini Zvečan.

Mitić kaže da je ovo adresirano kao “pilot” što znači da će u narednom period pratiti kako građani koriste I koliko, a I u ddrugim opštinama je ovaj sistem zaživeo nakon 6 meseci, ali da je na njima da marketinški promovišu projekat kako bi se što veći brpoj građana upoznao I informisao.

Comments