Ministar Todosijević sa šefom UNDP-a

Dosadašnja saradnja između Ministarstva  za adinistraciju i lokalnu samopravu  i UNDP-a bila je na veoma visokom nivou i ta saradnja treba da se nastavi i ubuduće, poručeno je sa  sastanka između ministra tog Ministarstva Ivana Todosijevića i šefa UNDP-a Endrua Rasela.

„UNDP je kroz implementaciju mnogih projekata doprineo osnaživanju naroda stvaranjem boljih  i kvalitetnijih uslova za život”, kazao je ministar Todosijević u razgovoru sa Raselom.

Na kraju sastanka Todosijević i Rasel potvrdili su nastavak saradnje sa ciljem postizanja što boljih rezultata.

 

 

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."