Todosijević razgovarao sa ambasadorkom Hrvatske na Kosovu

Ministar administracije lokalne samouprave Ivan Todosijević sastao se juče sa ambasadorkom Hrvatske na Kosovu Marijom Kapitanović, sa kojom je razgovarao o širokom spektru nadležnosti Ministarstva administracije lokalne samouprave, održanim lokalnim izborima kao i položaju nevećinskih naroda.

Na sastanku sa ambasadorkom Kapitanović, ministar Todosijević je istakao značaj dobre saradnje sa ambasadom Hrvatske radi poboljšanja kvaliteta života građana.Takođe, reči je bilo i o Briselskom sporazumu, gde je Todosijević kao prioritet naglasio formiranje Zajednice srpskih opština.Na kraju razgovora sagovornici su se osvrnuli na prvi krug lokalnih izbora, takođe su se usaglasili i o nastavku saradnje.

 

 

 

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."