Radovi profesora i saradnika Prištinskog Univerziteta na 62.Beogradskom sajmu knjiga

Univerzitetska biblioteka Prištinskog Univerziteta sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici će na ovogodišnjem 62. Medjunarodnom Beogradskom Sajmu knjiga, od 22. do 29. oktobra, na štandu Kancelarije za Kosovo i Metohiju Vlade Republike Srbije,  predstaviti naučno nastavne radove objavljene u periodu izmedju dva sajma, kao i reprezentativna izdanja bibliotečkog fonda.

Autori radova su profesori i saradnici svih 10 fakulteta, i tri visokoškolske ustanove Prištinskog Univerziteta, rekao je za Radio Kosovska Mitrovica Zoran Vukadinović, direktor Univerzitetske Biblioteke u Kosovskoj Mitrovici, zadužen za organizaciju prezentacije.

 

Raspored prezentacija, naslovi radova i imena učesnika su objavljeni na sajtu Univerzitetske biblioteke Prištinskog Univerziteta.

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."