Spirić uručio ugovore o realizaciji stručne prakse za više od 20 nezaposlenih

U okviru programa realizacije stručne prakse koju sprovodi Privremeni organ Opštine Kosovska Mitrovica u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, predsednik Privremenog organa Aleksandar Spirić uručio je danas ugovore za 22 nezaposlena lica.

“Svojim radom se dokažite i borite  za sebe, kako bi mi imali mogućnosti da se borimo za svako radno mesto” rekao je Spirić prilikom uručenja ugovora.

“Ne možemo svi u javnu administraciju i preduzeća. Postoje razni programi koje nudi Nacionalna služba za zapošljavanje, i razne agencije u okviru države Srbije. Potrudićemo se da vaš rad bude vidljiv. Imamo ljude koji su dugo na evidenciji nezaposlenih, vodili smo računa da budu svi ispoštovani,  a to ćemo raditi i ubuduće. Verujemo da će uredba Vlade Srbije o zabrani zapošljavanja, biti van snage , i omogućiti da mladi ljudi ostanu i žive ovde na prostoru Kosova i Metohije, i našeg grada jer to je naš glavni i osnovni cilj”.

Mladost treba da pokaže energiju, mladi se pitaju i treba da odlučuju i svi zajedno se možemo nadati nekoj boljoj perspektivi, rekao je Spirić.

Praktikanti će biti angažovani na različitim poslovima u okviru Opštinske uprave, kao i u  javnim ustanovama na području  opštine.  Zavisno od stručne spreme, njihova praksa trajače šest, deset ili 12 meseci, a za taj period preko Nacionalne službe za zapošljavanje isplaćivaće im se 12, 14, odnosno 16 hiljada dinara mesečno.

 

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."