KBC KM organizuje besplatne preglede u nedelju

Direktor KBC Kosovska Mitrovica dr Milan Ivanović najavio je humanitarnu akciju koja će se odvijati u nedelju 17.septembra.

Kako je naveo, ova akcija će se odvijati u punoj koordinaciji sa Ministarstvom zdravlja Republike Srbije, a u cilju uspostavljanja bolje komunikacije sa pacijentima.

„Za par dana ćemo imati akciju u kojoj će se pacijentima meriti krvni pritisak, meriti vrednosti šećera u krvi, uraditi EKG pregled od strane nadležnih internista i kardiologa, i uraditi osnovni pregled svim našim građanima koji se jave, bez obzira na godine, na to da li imaju osiguranje ili ličnu kartu.“

Akcija će se održati u nedelju a građani će moći besplatno da se pregledaju od 8 do 16 časova u zgradi službe za internu medicinu i u još dve do tri ambulante, u zavisnosti od broja zainteresovanih građana.

Dodao je da će ovakvi pregledi  postati praksa, i da biti održavani jednom mesečno.

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."