PIO: Nove osnovice osiguranja za građane koji sami uplaćuju doprinose

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) obaveštava građane, koji sami uplaćuju doprinos za penzije, da od avgustovske uplate važe nove osnovice osiguranja. Nove osnovice su 7% procenata više u odnosu na prethodni period zbog  usklađivanja sa kretanjem zarada u prethodnom kvartalu.

Najniža osnovica je 35% prosečne zarade iz prethodnog tromesečja. Doprinos za PIO je 26% što znači da će se mesečni izdatci kretati u rasponu od 6,095,96 dinara do maksimalnih 87,085,70 dinara.

Sve podatke možete pronaći u tabeli na kraju ovog teksta.

 

*Izrada ovog priloga omogućena je podrškom Misije OEBS-a na Kosovu. Izražena mišljenja i uverenja pripadaju učesnicima/autorima/novinarima i ne odražavaju nužno mišljenja i uverenja OEBS-a.

 

 

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."