Projekti za povećanje preduzetništva i otvaranje novih radnih mesta

Predstavnici opštine Severna Mitrovica govorili su danas u prostorijama EU- Info centra u ovom gradu o kriterijumima za podršku malim i srednjim preduzećima. Mogućnost za apliciranje imaju početnička preduzeća, tzv. „Start – apovi“ kao i postojeća preduzeća.

Cilj ovog projekta je povećanje preduzetništva i otvaranje novih radnih mesta u opštini Severna Mitrovica.

“Vrednost projekta je oko 400 000 evra a direktna pomoć koja će ići korisnicima je 2000 evra” rekla je Adrijana Hodžić šefica opštinske administracije. Ona je dodala da su zainteresovani da podrže mala i srednja preduzeća i start apove.

“Opština i lokalni rukovodstvo na čelu sa gradonačelnikom Goranom Rakićem razumeju da veliki broj nezaposlenih ljudi ne mogu da rade u institucijama pa je neophodno da se podrži privatni sektor kako bi obezbedili egzistenciju za svoje porodice “, rekla je ona.

Mogućnost da apliciraju imaće početnička preduzeća, tzv. start apovi kao i postojeća preduzeća.

“Jedino stanovnici Severne Mitrovice moći će da apliciraju, projekti moraju da se odvijaju u ovoj opštini ,biće podržana početnička preduzeća kao i već postojeća registrovana preduzeća. Početnička preduzeća mogu da apliciraju sa sumom od 2 do 3 hiljade evra a već postojeća od 3 do 5 hiljada evra ” kaže Vanja Kovačević, projekt menadžer.

“Aplikacije mogu da uzmu sa našeg zvaničnog sajta ,mogu da kontaktiraju i našu Kancelariju , zakažu konsultacije a sve u cilju da se poboljša zaposlenost u Severnoj MItrovici, ” kaže Darko Miljković – projekt menadzer.

Poziv za podnošenje projekta biće otvoren do 15 avgusta ove godine.

 

Izvor: TV Most

Comments