Predstavljeni rezultati istraživanja “Mapiranje servisa zaštite dece sa smetnjama u razvoju”

U prostorijama “Centra za baznu rehabilitaciju” predstavljeni su rezultati istraživanja “Mapiranje servisa zaštite dece sa smetnjama u razvoju na teritoriji severa Kosova“. Ovo istraživanje je sprovedeno u 4 severne opštine Kosova i imalo je za cilj da ispita stavove roditelja dece sa smetnjama u razvoju i stavove institucija.

Na predstavljanju rezultata ovog istraživanja govorili su Biljana Milović iz „Centra za baznu rehabilitaciju“, Ivana Milosavljević predstavnica UNICEF-a, Simona Đurović iz Centra za socijalni rad Zubin Potok i Katarina Knežević kao predstavnica mreže organizacija „Čuvari dečijih prava“.

Zaključak je da je poboljšanje koordinacije rada institucija koji se bave ovim problemom nešto što se mora unaprediti. Takođe je problem neadekvatna infrastruktura i nedostatak finansijskih sredstava.

Katarina Knežević kaže da se neke stvari ne mogu odraditi bez sredstava, ali da novčana sredstva nisu prioritet.

„Dok se god stavke infrastrukture i sredstva postavljaju kao prioriteti, ne možemo se na pravi način baviti pravim prioritetima“ rekla je Kneževićka.

Ovo istraživanje je sprovela mreža civilnih organizacija sa severa Kosova koja se zove „Čuvari dečijih prava“ koja je formirana pre nešto više od godinu dana. Mreža je nastala u okviru projekta pod nazivom „Podrška organizacijama civilnog društva iz oblasti dečijih prava na severu Kosova“ i okuplja 12 organizacija. Ovaj projekat je finansirala EU a projekat realizuje NVO „Domovik“. Cilj ovog projekta je promovisanja prava deteta i unapređenje opšteg stanja u oblasti dečijih prava na severu Kosova kao i iniciranje pozitivnih promena u primeni dečijh prava.

Comments