Đurić kineskom ambasadoru: Opasna nastojanja Prištine da formira vojsku

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić sastao se danas sa ambasadorom Narodne Republike Kine u Beogradu Li Mančangom. Sagovornici su istakli značaj prijateljske saradnje i razvitka svestranih političkih i partnerskih odnosa dveju država i naroda. Đurić   je   ambasadoru   zahvalio   na   doslednoj   podršci   NR   Kine   suverenitetu   i teritorijalnom   integritetu   Srbije   i   primeni   Rezolucije   1244   Saveta   bezbednosti Ujedinjenih nacija.

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju upoznao je Li Mančanga sa tokom dijaloga Beograda   i   Prištine,   naglasivši   važnost   hitnog   formiranja   Zajednice   srpskih opština u skladu sa dogovorima postignutim u Briselu. Đurić je kineskom ambasadoru ukazao na pokušaje da se Beograd istisne iz dijaloga sa Prištinom, a Srbi u pokrajini izlože pritisku da prihvate za njih nepovoljna rešenja.  Kao  posebno  opasno  direktor  Kancelarije  za  KiM je  ocenio  nastojanja  Prištine  da,protivno  Rezoluciji 1244   i  kumanovskom   Vojno-tehničkom  sporazumu,   formira  vojsku, koja, kako je rekao, ne bi doprinela stabilnosti regiona. Đurić je plasiranje informacija o politički motivisanim optužnicama protiv Srba na Kosovu   i   Metohiji   okarakterisao   kao   najnoviji   vid   pritiska   na   srpski   narod   upokrajini.

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."