Besplatna pravna pomoć za interno raseljena lica sa Kosova i Metohije

Kancelarija za Kosovo i Metohiju i Delegacija Evropske Unije u Srbiji organizuju sutra, 7. decembra u 11,30 sati u Palati „Srbija“ (sala 129) konferenciju „Besplatna pravna pomoć za interno raseljena lica sa Kosova i Metohije“.

Projekat i oblike dostupne pravne pomoći interno raseljenim licima, izbeglicama i povratnicima predstaviće, između ostalih, zamenik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Dušan Kozarev, šef Sektora za pravosuđe, unutrašnje poslove i socijalnu inkluziju Delegacije EU Nikolas Bizel i vođa projekta Deklan O’Mahoni. Vlada Republike Srbije i Evropska unija posvećene su kontinuiranom pružanju pravne podrške interno raseljenim licima, izbeglicama i povratnicima po readmisiji.

Ovi mranjivim grupama nedostaju informacije, konkretna pomoć i zastupanje kvalifikovanih advokata pred sudovima. U tom cilju, Kancelarija za Kosovo i Metohiju i Delegacija Evropske unije u Srbiji ponovo su pokrenule mehanizam besplatne pravne pomoći u okviru projekta „Zaštita i unapređenje imovinskih prava interno raseljenih lica, izbeglica i povratnika na osnovu sporazuma o readmisiji“. Uspostavljeno je šest pravnih timova u gradovima širom Srbije sa ciljem da se ovim licima omogući da pronađu trajna rešenja za jedinstvene probleme sa kojima se suočavaju zbog nemogućnosti da svoja prava, pre svega imovinska, ostvare u mestima porekla.

Comments