U Kosovskoj Mitrovici održana debata o ekonomskom osnaživanju bivših osuđenika

Asocijacija za mir Kosova organizovala je danas u Kosovskoj Mitrovici  drugu u nizu debata na temu reintegracije i resocijalizacije bivših osuđenika – ovog puta na temu društvene podrške u ekonomskom osnaživanju ove marginalizovane kategorije građanstva.

O ovoj temi govorili su Aleksandra Jovanović iz UNDP-a, Bojana Todorović kao predstavnik kosovske Agencije za zapošljavanje, Habiba Buševac privatni preduzetnik i predstavnik NVO Inspiracija i Almedina Pepić korisnica programa za samozapošljavanje UNDP-a.

Zaključak debate je da je najbolje delovati lokalno a s obzirom da na severu Kosova i Metohije nema  mnogo bivših osuđenika koji su u potrazi za poslom, pravilnom koordinacijom  između nadležnih u Pritvornom centru Kosovska Mitrovica,  Agencije za zapošljavanje i poslodavaca – pre svega iz privatnog sektora, ovaj problem je lako rešiv. UNDP kao organizacija koja je u više navrata kroz programe podrške davala subvencije za ekonomsko osnaživanje marginalizovanih grupa, mogla bi i u ovoj situaciji da pomogne.

Takođe, uvođenje stimulativnih mera za poslodavce u privatnom sektoru, poput davanja poreskih olakšica moglo bi da ima poziotivan efekat, jedan je od predloga iznetih na današnjeoj debati.

Izneta je i potreba da se u skladu sa potrebama tržišta, organizuje program prekvalifikacije i dokvalifikacije osuđenika, poput onog koji je svojevremeno bio aktivan u Doljanu.

Iz kosovske agencije za zapošljavanje  stiže podatak da im se zasad nijedna osoba iz ove kategorije građana nije obračala za pomoć i da trenutno nemaju posebne programe namenjene njima.

Pre nedelju dana, u Kosovskoj Mitrovici je održana prva debata na kojoj je razmatrana uloga medija u podizanju svesti kod građanstva o važnosti prihvatanja i davanja podrške osobama u postpenalnom procesu.

Comments