Sudija EULEKSA: Prekršaj u Zakonu o “Trepči”

Jedan sudija Vrhovnog suda Kosova naišao je na prekršaj u kosovskom Zakonu o “Trepči”, koji od Ustavnog suda traži njegovo poništenje, saopštilo je Specijalno veće Vrhovnog suda.

Sudija prvostepene komisije Specijalnog veća Vrhovnog suda iz EULEKS-a, došao je do zaključka da je Zakon o Trepči neustavan zbog dva razloga, a oba su zasnovana na osnovim pravima koja garantuju imovinu (član 46 Ustava), piše “Koha ditore”.

Povod za ovakvo mišljenje je jedan od slučajeva koji se vodi u Specijalnom sudu, u kome je tuženo društveno preduzeće „Trepča“. Kako se navodi, Zakon umanjuje vrednost potraživanja tužitelja na nulu, bez kompenzacije.

Kako stoji u obrazloženju, na šta je sudija skrenuo pažnju, Zakon o “Trepči” ima efekat eksproprijacije bez nakadne na štetu tužitelja, koji je “Trepčin” poverilac.

Vrednost njegovog potraživanja prema “Trepči” je redukovana na nulu jer je “Trepča” ostala bez izvora i preopterećena je dugovima.

– Drugo, delimična eksproprijacija se vrši u korist privatnih lica bez ikakvog obrazloženja. Zbog toga je sud izdao zahtev Ustavnom sudu (član 113.8 Ustava), koji ima moć da poništi zakone – navodi se u saopštenju za medije Specijalnog veća Vrhovnog suda u vezi sa društvenim preduzećem “Trepča”.

Nakon objavljivanja, Zakon o Trepči je stupio na snagu. Zakon dozvoljava uzimanje vredne imovine od društvenog preduzeća “Trepča” i prebacuje ih bez ikakve naknade na tek oformljeno akcionarsko društvo, od čega je 80 odsto akcija u vlasništvu države, a 20 odsto u privatnom vlasništvu.

Akcionari dobijaju akcije besplatno. Akcionarsko drušvo ne preuzima obaveze društvenog preduzeća “Trepča” niti garantuje za njih.

U konačnoj formi, “Trepči” se oduzima njena imovina malo pre isteka moratorijuma i poverioci bi mogli da pokušaju da izvrše likvidaciju kako bi realizovali svoja potraživanja, dok će preduzeće nastaviti da se suočava sa svojim celokupnim dugom.

Izvor: Trepča

 

Comments