Ekspert UN-a na KiM: Zaustavite negiranje kulturne baštine drugih

Stručnjak za ljudska prava Ujedinjenih nacija Karima Benun na kraju svoje prve misije utvrđivanja činjenica u Srbiji i na Kosovu izrazila je zabrinutost “visokim nivoom politizacije pitanja kulturnog nasleđa u Srbiji i na Kosovu”.

“Na ovaj način se kulturno nasleđe dovodi na nivo sredstva i daje monolitni diskurs koji nije prikladan za raznolika društva”, rekla je ona.

Kako se navodi u saopštenju za javnost, “specijalni izvestilac UN-a u oblasti kulturnih prava, koja je bila u poseti Srbiji i Kosovu od 3 do 14. oktobra, sprovela je ovu posetu kako bi adresirala tenzije u pogledu kulturnog nasleđa koje nastaju između Srbije i Kosova, i imala širi pogled na pravo učestvovanja u kulturnom životu bez diskriminacije u Srbiji i na Kosovu”.

“Srbija i Kosovo moraju da shvate koliko je bitno da pitanja kulturnog nasleđa gledaju iz perspektive ljudskih prava, na osnovu prava svih ljudi da bez diskriminacije učectvuju u kulturnom životu, pristupaju i uživaju u kulturnom nasleđu, slobodi izražavanja, misli, savesti i veroispovesti, i obrazovanju posebno”, dodala je ona.

Specijalna izvestiteljka je pozvala Srbiju i Kosovo da prestanu da vezuju pitanja kulturnog nasleđa sa nacionalističkim agendama. “Ne treba da postoji monolitni pogled na to šta čini ili može da predstavlja kulturnu baštinu, i kulturno nasleđe nikada ne treba da se koristi za pravljenje diskursa ili politika koje za cilj imaju isključivanje drugih”, naglasila je ona.

U sopštenju se dalje dodaje da je goruće pitanje  sudbina kulturnog nasleđa Srpske pravoslavne crkve na Kosovu koje se umnogome sastoji od živih spomenika neophodnih za uživanje ljudskih prava. “Posebno mi je bilo žao da čujem ili pročitam omalovažavajuće diskurse koji osporavaju značaj kulturnog nasleđa Srpske pravoslavne crkve na Kosovu, ili namerno izostavljanje pominjanja specifičnog odnosa Srpske pravoslavne crkve sa određenim lokacijama. S druge strane, žao mi je diskursa koji minimizira značaj ili čak postojanje kulturne baštine kosovskih Albanaca. Oba diskursa su štetna za ljudska prava i jednako uvredljiva “, istakla je Benun.

“Srećom, imala sam priliku da se sretnem sa predstavnicima civilnog društva iz različitih sredina koji su spremni da se bore protiv takve perspektive i organizuju zajedničke događaje sa ljudima iz mešovitih sredina koji bi posećivali mesta od kulturnog značaja drugih. Takve aktivnosti su često uskraćene zbog nedostatka sredstava, i potrebna nam je sva moguća podrška iz Srbije, sa Kosova, i od međunarodne zajednice”, navodi stručnjak UN-a.

“Postoji jasna potreba za međusobnim priznavanjem šteta koja su naneta u prošlosti, napadima na nasleđe raznih grupa, a ovo je izazvala patnja. Trajni mir i pomirenje zahteva ništa manje “, zaključuje Benun.

Specijalni izvestilac će predstaviti sveobuhvatan izveštaj o poseti Srbiji i Kosovu u Savetu za ljudska prava UN-a.

 

Comments