Kozarev: Na KiM i dalje nema fizičke i pravne sigurnosti za Srbe

Zamenik direktora Kancelarije za Kosovo i MetohijuDušan Kozarev informisao je danas učesnike OEBS-ovog samita „Ljudska dimenzija“ u Varšavi o problemima sa kojima se srpski narod suočava u našoj južnoj pokrajini iizneo brojne primere ugrožavanja osnovnih ljudskih i građanskih prava i sloboda.

Govoreći na panelu „Osnovne slobode, uključujući slobodu kretanja“, Kozarev je istakaoda situaciju na Kosovu i Metohiji i dalje karakteriše nedostatak fizičke i pravne sigurnosti za Srbe, posebno za interno raseljena lica koja su se vratila ili žele da sevrate u svoja predratna prebivališta.

Zamenik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju je upozorio na činjenicu da jeSrbima i interno raseljenim licima onemogućeno da učestvuju u izradi Nacrta Zakona okosovskoj agenciji za upoređivanje i verifikaciju imovine, zbog čega je taj tekstnedopustiv i zastrašujuć primer pokušaja legalizacije otimanja srpske imovine.

„Postoje hiljade slučajeva u kojima su se Albanci putem falsifikovane dokumentacijeupisivali u katastar kao vlasnici poseda interno raseljenih lica. Uz sve navedeno, nisupredviđeni nikakvi posebni mehanizmi za obaveštavanje raseljenih lica o postupcimakoji se vode povodom njihove imovine“, rekao je Kozarev.

Prema njegovim rečima, još jedan metod odvraćanja od povratka, posebno u regionu Peći,jeste plasiranje informacija u kosovskim medijima o podizanju optužnica za ratnezločine protiv većeg broja Srba, po pravilu interno raseljenih lica koja su se prijavilaza povratak.

Povratnici su, kako je naglasio, konstantno izloženi napadima uz sve češću upotrebuvatrenog oružja i eksplozivnih naprava, beleže se i česti napadi na pravoslavna grobljai spomen-ploče otetim i ubijenim civilima, a i dalje su prisutni pokušaji sprečavanjainterno raseljenih lica da obeležavaju verske praznike, kao što je bio slučaj uĐakovici i Mušutištu.

„Posebno upozoravamo na institucionalne pokušaje oduzimanja imovine Srpskepravoslavne crkve na Kosovu i Metohiji. Objekti Srpske pravoslavne crkve i dalje suizloženi ispisivanju grafita ISIS-a, pljačkama i oštećenjima. Srbija, između ostalog,iz tog razloga vodi kampanju za sprečavanje prijema samoproglašenog Kosova u Unesko“,rekao je Kozarev.

Comments