Održana debata o novom paketu zakona o ljudskim pravima

Institucija Ombudsmana  na Kosovu nije dovoljno poznata građanima, i pored toga što se za njih bori potpuno bepslatno, jedan je od zaključaka današnje diskusije na temu seta zakona o ljudskim pravima koja je kosovska skupština usvojila 2015. godine. Zakon o rodnoj ravnopravnosti, Zakon protiv diskriminacije i Zakon o narodnom advokatu, tj. ombudsmanu bili su tema diskusije koja danas održana u Kosovskoj Mitrovici, u organizaciji NVO „Žensko pravo“. Pravnica Ombudsmana i šefica kancelarije ove institucije na severu Kosova Miljana Šćekić ističe da novi zakon ovoj instituciji daje veća ovlašćenja, a samim tim i priliku da uspešnije zastupa građane, u slučaju kada su prekršena neka od njihovih prava.

Građani se, kaže, najčešće žale na dužinu prostupka pred sudovima. Ipak, ima i drugih oblasti: od centra za socijlni rad, preko policije do žalbi po pitanju radnog odnosa i dečijih prava. Službenici kancelarije Ombudsmana na raspolaganju si u stanovnicima severnog Kosova. Kancelarija se nalazi u zgradi Administrativne kancelarije u severnom delu Kosovske Mitrovice, a njena uspešnost je oko 50%.

Direktorka NVO Ružica Simić smatra da i pored negativnih kritika na rad Ombudsmana, novi zakon daje ovoj instituciji prostora da unapredi svoje delovanje.

“Donošenje jednog zakona ne znači puno. Implementacija će zavisiti i od ovakvih debata, od pritiska na institucije da rade svoj posao. Potrebna je i politička volja zakonodavca, tj. nosioca vlasti da ovaj zakon zaživi”, ističe Simić.

Debata je održana u okviru projekta „Prava žena i Briselski sporazum“ koji se sprovodi u partnerstvu sa medijskom kućom Radio Kosovska Mitrovica, a koji je finansiran od strane Kosovske fondacije za otvoreno društvo (KFOS).

Comments