Radio Kosovka Mitrovica: Stop selektivnom obaveštavanju medija

Radio Kosovska Mitrovica nije bila obaveštena o današnjoj poseti ambasadora Ruske federacije u Srbiji Aleksandra Čepurina Kosovskoj Mitrovici. Iako Radio Kosovska Mitrovica svakodnevno predano radi na blagovremenom i tačnom informisanju građana, danas nije u prilici da izveštava o ovom događaju zvog neažurnosti organizatora  posete. Nadamo se da će u budućnosti organizatori važnih događaja za stanovnike Kosova i Metohije imajući u vidu da selektivno obaveštavanje medija nije profesionalno, te da će o istim obaveštavati sve medijske kuće.
Privremeni organ Opštine Kosovska Mitrovica je primer dobre prakse na Kosovu i Metohiji, kada je u pitanju blagovremeno informisanje medija o svim događajima koje organizuju.

Comments