Kosovska Mitrovica dobija novu vatrogasnu stanicu

Kosovska Mitrovica dobiće novu vatrogasnu stanicu, izjavila je danas direktorka Opštinske administracije u Severnoj Mitrovici Adrijana Hodžić.

Hodžić je ovo izjavila na sastanku sa predstavnicima civilnog sektora, koji je organizovala NVO “Centar za razvoj žena”. Cilj sastanka je bio da okupljeni građani i predstavnici civilnog sektora diskutuju o važnim pitanjima za stanovnike grada, kao i o uslađivanju aktivnosti civilnog sektora i lokalne samouprave.

Hodžić je podsetila da je realizacija na terenu počela u slučaju tri projekta: izgradnja Autobuske stanice, “Zelena Mitrovica” i renoviranje Doma zdravlja. Govoreći o projektima čija je realizacija u plani, Hodžić kaže:

“Biće urađena nova vatrogasna stanica, koja će biti izmeštena u blizini Vodovoda. U planu je i izgradnja sportske hale.  Očekujemo da tenderska procedura za vatrogasnu stanicu krene sutra, a za sportsku halu kroz desetak dana”.

Još jedan korak u unapređenju usluga jeste i pokretanje e-kioska, koji će se nalaziti pored Opštinske administracije, a pomoću koga će građani 24 sata moći da izvade lična dokumenta, poput izvoda iz Matične knjige rođenih, Matične knjige venčanih itd.

Hodžić je dodala da civilni sektor ima veliku ulogu u unapređenju kvaliteta života građana, te da su sve kritike na rad lokalne saouprave dobrodošle.  U tom cilju, sastanci predstavnika lokalne samouprave i civilnog sektora biće održavani na tromesečnom nivou. Na sastancima će biti iznošeni predlozi i moguća rešenja postojećih problema u opštini.

Događaj je organizovan u sklopu projekta ,,Podrška transparentnom razvoju Opštine Severna Mitrovica’’ finansiranog od strane USAID programa AKT-LS i implementiranog od strane Centra za razvoj žena.

 

 

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."