UNS i DNKiM: Odgovornost za nezakonit izbor direktora kanala na srpskom Radio-televizije Kosova

Udruženje novinara Srbije (UNS) i Društvo novinara Kosova i Metohije (DNKiM) traži smenu odgovornih za kršenje zakona pri izboru direktora kanala na srpskom jeziku Radio-televizije Kosova (RTK2).

“UNS na Kosovu je Bord RTK na vreme upozorio i protestom ukazao članovima Borda na nepravilnosti u izboru direktora RTK2.  Uprokos tome, Bord RTK svesno je prekršio Zakon o RTK i na funkciju direktora RTK2 izabrao kandidata koji  ne ispunjava zakonske uslove za tu poziciju, što je potvrdila i inspekcija Ministarstva za rad u Vladi Kosova koja je, na osnovu žalbe jednog od kandidata, donela odluku o poništenju konkursa za direktora ovog kanala”, navodi se u saopštenju za javnost.

Udruženja su podsetila da “zahvaljujući svojevremenom pristanku političkih predstavnika Srba na Kosovu srpska zajednica nije dobila nezavistan kanal na maternjem jeziku”, a zašta su se ova udruženja izborila tokom pregovora u Beču 2007.

“Pravo na nezavisan televizijsi kanal koji bi svojim signalom pokrivao celu teritoriju Kosova i Metohije garantovano je i Ustavom Kosova. Nasuprot tome, donet je Zakon o RTK2 koji institucijama Srba na Kosovu ne obezbeđuje samostalni izbor menadžmenta, upravljanje kanalom i nezavisno finansiranje”, podsećaju udruženja I  traže od političkih predstavnika kosovskih Srba, institucija države Srbije i međunarodnih organizacija da se izbore za realizaciju Ustavom garantovanih prava srpskoj zajednici na nezavisni televizijski kanal.

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."