“Vidovdansko slavopojanje” u hramu svetog Dimitrija

Program  duhovne muzike i recitala “Vidovdansko slavopojanje”  biće  održano u ponedeljak  27. juna, u 19 i 30, u hramu Svetog Dimitrija.  Ovu tradicionalnu manifestaciju organizuje  crkveni hor Nušić.

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."