Đurić: Poverenje u dijalog vratiti osnivanjem ZSO

Poverenje  u dijalog može se vratiti samo osnivanjem Zajednice srpskih opština, ocenio je director Kancelarije za Kosovo I Metohiju Marko Đurić tokom susreta sa pomoćnikom Generalnog sekretara Ujedinjenih nacija za mirovne operacije El-Gasimom Vanom.

Direktor  Đurić  je  zvaničnika UN  upoznao  sa  tokom dijaloga Beograda i Prištine I naglasio značaj tog procesa za regionalnu stabilnost.

„Neophodno je u dijalog vratiti poverenje, a ono može biti stvoreno jedino primenom sporazuma  o osnivanju Zajednice srpskih opština, kao ključne tačke dosadašnjeg toka briselskog dijaloga“, rekao je Đurić, a navodi se u saopštenju za javnost.

Đurić  je   izrazio   zadovoljstvo   zbog   kontinuirano   dobre   saradnje   Vlade   Srbije   sa kancelarijom UN u Beogradu i Misijom UN na Kosovu i Metohiji (UNMIK) I istakao   nezamenjivu  ulogu  UN  u  garantovanju  statusne   neutralnosti   međunarodnog prisustva na Kosovu i Metohiji i sprovođenju Rezolucije 1244 Saveta bezbednosti UN.

Prema njegovim rečima, tromesečni izveštaji generalnog sekretara UN su od ključnog značaja za stvaranje objektivne  slike o situaciji na Kosovu i Metohiji na međunarodnoj političkoj sceni. Đurić  je predstavnika UN   upoznao   sa  položajem  i  problemima  srpske  zajednice  na Kosovu i Metohiji i naglasio značaj  prisustva Kfora za bezbednost u pokrajini, navodi se u saopštenju za javnost.

 

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."