Evropska komisija: Usvojiti zakon o popisu stanovništva u 4 opštine na severu Kosova

Evropska komisija i Vlada Kosova održale su danas svoj poslednji sastanak u okviru Dijaloga o procesu stabilizacije i pridruživanja. Teme sastanka bile su ekonomija, finansijska pitanja, statistika i finansijska kontrola. U oblasti statistike, Komisija je ukazala na potrebu da se usvoje amandmani na Zakon o statistici i da se usvoji Zakon o popisu stanovništva u četiri opštine na severu Kosova.Komisija je takođe podstakla Kosovo da pozove međunarodne posmatrače za popis stanovništva u četiri opštine na severnom Kosovu. Efikasno prikupljanje i objavljivanje statistike je prioritet za politiku zasnovanu na dokazima, stoji u zajednickom saopstenju nakon sastanka.

Comments