Leposavić: Izlaznost 24,33%

Srpski parlamentarni izbori u Opštini Leposavić protiču bez problema. Do 12 časova na birališta je izašlo 2763 lica, tj. 24,33% stanovništa sa pravom glasa. Ukupan broj lica koja imaju pravo glasa u opštini Leposavić je 11179 glasača.

Glasa se na pet biračkih mesta I tri lokacije: Tehnička škola “Nikola Tesla” u Leposaviću, OŠ “Stana Bačanin” u Lešku I OŠ “Vuk Karadžić” u Sočanici.

Predsednik Liste Srpska Slavko Simić glasao je na biračkom mestu br. 3 u Tehničkoj školi “Nikola Tesla”. Gradonačelnik Leposavića Dragan Jablanović glasao je na biračkom mestu br. 1 u istoj školi, kao I predsedni Privremenog organa opštine Leposavić Zoran Todić.

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."