Besplatna banjska rehabilitacija za penzionere

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje  raspisao je danas  oglas kojim poziva penzionere da se jave za odlazak na besplatanu desetodnevnu rehabilitaciju u jednoj od 25 banja. Kako stoji u saopštenju za javnost, odlukom Upravnog odbora Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, za društveni standard korisnika penzija za 2016. godinu izdvojeno je 360,96 miliona dinara, što je 0,1 odsto prihoda ostvarenih od doprinosa (po Zakonu o PIO), a najveći deo, 93,3 odsto sredstava, namenjen je za besplatnu rehabilitaciju penzionera u banjama. Sredstva određena za ovu namenu rasporediće se filijalama, prema broju korisnika.

Na rehabilitaciju će otići oko 12.000 starosnih, invalidskih i porodičnih penzionera svih kategorija. Pravo da se jave na konkurs, koji je otvoren u roku od petnaest dana od dana objavljivanja, imaju penzioneri iz kategorije zaposlenih, samostalnih delatnosti i poljoprivrednika čije su penzije za februar 2016. godine niže od 23.463,00 dinara, navodi se u saopštenju.

Pravo da se jave na oglas imaju I penzioneri koji su to pravo ostvarili primenom domaćih propisa i na osnovu međunarodnih ugovora (preračunato po srednjem kursu NBS za 12. 2. 2016. godine, 1 evro = 122,842 dinara) pod uslovom da zbir tih penzija ne prelazi 23.463,00 dinara. Uz ovo, uslov je da nemaju druga lična primanja i da nisu koristili besplatan boravak o trošku Fonda u poslednjih pet godina.

Članstvo u penzionerskim organizacijama nije uslov za korišćenje ovog prava.

Comments