Đurić: Uloga UMNIK-a nezamenjiva

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić sastao se danas sa predstavnicom generalnog sekretara Ujedinjenih nacija i direktorkom Kancelarije UN u Beogradu Simonom – Mirelom Mikulesku. Đurić je u razgovoru istakao da su Ujedinjene nacije za Srbiju najvažniji partner i da je uloga Misije UN na Kosovu i Metohiji (UMNIK) nezamenjiva.Direktor Đurić je Simonu Mirelu Mikulesku ovom prilikom upoznao sa tokom dijaloga Beograda i Prištine, osvrćući se i na značaj koji taj dijalog ima u procesu evrointegracije Srbije. Posebna pažnja u razgovoru posvećena je položaju i problemima srpskog naroda na Kosovu i Metohiji.

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."