Počelo prolećno uređenje Kosovske Mitrovice

Radnici JKP Standard – Hortikultura su, u okviru redovnih prolećnih aktivnosti,  izvršili  obnovu oštećenog i nedostajućeg sadnog materijala na javnim zelenim površinama u gradu. U sklopu te akcije posađeno je oko 150 komada mini ruža u žardinjerama u ulicama  Kralja  Petra i Kneza Miloša, kao i 70 komada patuljastih četinara i zimzelenog ukrasnog šiblja. Ovom akcijom bili su obuhvaćeni parkovi u ul Kralja Petra, trg braće Milić, zelene  površine kod gradske apoteke, kao i park u čika Jovinoj.

 

1          5

 

2

Comments

Archives

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State."

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

“Ovaj projekat je finansiran preko granta Američke Ambasade u Pristini. Mišljenja, stavovi i zaključci ili preporuke sadrzane ovde pripadaju autoru(ima) i ne izrazavaju neophodno stavove State Departmenta."