SO Zvečan usvojila budžet za 2016.

Na preporuku Ministarstva finansija u Prištini a na predlog gradonačelnika Vučine Jankovića, odbornici SO Zvečan usvojili su danas budžet za 2016. godinu u iznosu od 1.715.522 evra. Budžet po okružnici Ministarstva  finansija  ne odgovara  realnom broju stanovnika zvečanske  opštine  ali nakon pristizanja pisma u kome se Ministarstvo obavezuje da će nakon razmatranja budžeta u junu mesecu, nadomestiti sve eventualne minuse koje opština bude imala, odlučeno je da budžet bude usvojen.

Sa sadržajem pisma koje je iz ministarstva finansija upućeno svim opštinama na severu Kosova i Metohije, odbornike je upoznao  gradonačelnik Janković. „Priština se ovim pismom obavezuje da će nakon razmatranja budžeta u junu mesecu, nadoknaditi manjak koji opština bude napravila a  iznos manjka koji opština sme da napravi, nije preciziran“, rekjoa je Janković.

Ovaj budžet obezbediće primanja za 234 radnika opštine  i u te svrhe izdvojeno je 1.196.000 evra. Za robe i usluge izdvaja se  106.000 evra, za subvencije  20.000 a za kapitalne investicije 377.858 evra.

Usvojen budžet je za oko 4 miliona evra manji u donosu na predlog budžeta koji su odbornici usvojili i koji je prosleđen ministarstvu na razmatranje i za 1 milion evra manji u odnosu na budžet za 2015. .

Podsetimo, zahtevani budžet za 2016. godinu iznosio je 5.700.000 evra što donekle odgovara visini utrošenih sredstava u 2015 godini. Obzirom da je budžet za 2015. Iznosio 2.700.000. evra ostatak sredstava ( 3.000.000 evra za kapitalne investicije) obezbeđen je  posredstvom memoranduma koje su gradonačelnici opština na severu KIM naknadno potpisali sa ministarstvima Vlade u Prištini. U nameri da zaobiđu naknadno obezbeđivanje sredstava, lokalno rukovodstvo je sva ta potrebna sredstva predvidelo predlogom budžeta koji je i usvojen na sednici SO Zvečan.

Prema mišljenju predsednika SO Zvečan Saše Popovića, ovogodišnji budžet je za milion evra manji od prošlogodišnjeg, najverovatnije  zbog neisplaćivanja zarada zaposlenima u prosveti i zdravstvu a to je – kako je Popović rekao, tema o kojoj ne raspravlja lokalno rukovodstvo već se ot tome govori u Briselu.

Za usvajanje budžeta glasalo je četrnaest  odbornika dok je troje bilo uzdržano.

Comments