Kosovske penzije samo za korisnike sa prebivalištem na Kosovu

Korisnici kosovskih starosnih i invalidskih penzija od 1.februara 2016.godine dužni su da prilikom prijave izvrše dopunu dokumentacije. Svaki korisnik dužan je da dođe lično i prikaže sledeća dokumenta : karton i kosovsku ličnu kartu (original), važeću srpsku ličnu kartu-original na uvid i fotokopiju izdate na teritoriji Kosova, originalno rešenje o stanu na uvid i fotokopiju overenu kod notara, kao i račun o plaćanju komunalija (voda, struja, telefon..na svoje ime).

Ministarstvo rada i socijalne zaštite Kosova u obaveštenju navodi, da penzioneri koji ne poseduju tražena dokumenta, neće moći više da budu korisnici kosovskih invalidskih i starosnih penzija.

Comments