Suđenje Oliveru Ivanoviću ulazi u završnu fazu

Dokazni postupak protiv Olivera Ivanovića i još četvorice Srba je završen i suđenje ulazi u završnicu rečima tužilaštva, oštećenih i odbrane. Ispred tužilaštva, završnu reč danas je dao tužilac iz Portugalije Romulo Mateuš koji je u okviru svog izlaganja napravio temeljan osvrt na svedočenja svih pedeset pet svedoka koliko ih je učestvovalo u dokaznom postupku. On je rekao da tužilaštvo smatra da je tokom dokaznog postupka potvrđena krivica svih optuženih. On je posebno istakao da je više svedoka potvrdilo da je Ivanovića sretalo u više navrata  na različitim lokacijama u Mitrovici  u periodu NATO bombardovanja Jugoslavije, u maskirnoj uniformi i policijskih i vojnih motiva. Tako je prema rečima svedoka, bilo i kritične noći 14. aprila o kojoj govori prva tačka zajedničke optužnice, podseća tužilac. U delu završne reči koja obrađuje svedočenja odbrane, Mateuš je redom sve svedoke proglasio pristrasnim, a njihova svedočenja neverodostojnim te stoga i Ivanovićev alibi neubedljivim. Mateuš je na osnovu izjava svedoka, naveo da je Ivanović tokom 1998. I 1999. godine bio pripadnik vojnih i paravojnih formacija, te da  je sigurno da tokom ratnih dešavanja nije morao da ide na posao svakodnevno, jer su aktivnosti firme Feronikl bile svedene na minimum. Tužilaštvo takođe osporava dokaznu snagu Ivanovićevih rokovnika u kojima je optuženi vodio evidenciju poslovnih obaveza.

Tužilac je rekao da je očigledno da okrivljeni mogu biti oslobođeni, ali da je siguran da će u presudi biti prihvaćeno da su nezakonite aktivnosti MUP-a u suprotnosti sa Kumanovskim sporazumom bile do te mere produžene da je MUP pružao podršku u ubistvima koja su se dogodila 3. februara 2000. godine u severnom delu Kosovske Mitrovice. Nakon  završne reči tužilaštva usledila je i završna reč oštećene strane. Zastupnik ošteđenih Burhan Mađuni  u kratkom izlaganju  u zaključnoj reči podržao je u potpunosti sve što je tužilac izneo – da su i materijalni i nematerijalni dokazi potvrdili krivicu svih optuženih. On je izneo predlog da se svim oštećenim stranama nadoknadi pretrpljena šteta.

Advokat odbrane Nebojša Vlajić rekao je novinarima  nakon završnih reči otužilaštva i oštećenih da je odbrana spremna za završnu reč.

„Danas je javni tužilac završio svoju zavšnu reč, iako je na raspolaganju imao dva dana. Završio je sve u jednom danu i to govori kakvo je stanje dokaza – mnogo manje nego što je on na početku mislio. To što je on danas rekao jeste njegova lična interpretacija ovih događaja koji su predmet optužbe i njegova lična shvatanja ovog slučaja. On je to od početka izrazio u optužnici, a odbrana od početka  misli sve suprotno. Mi i dalje mislimo da nikakvih ubedljivih dokaza za krivicu nijednog od pet okrivljenih nema, i mi ćemo to u narednim danima pokazati kada počnu naše završne reči“, istakao je Vlajić.

Počev od četvrtka 17. decembra, završna izlaganja izneće redom i advokati optuženih.

Comments