Kosovska Mitrovica: Usvojen predlog budžeta za 2016. godinu

Većinom glasova odbornika Skupštine opštine Sevena Mitrovica, danas je usvojen Predlog budžeta za 2016. godinu za ovu opštinu u iznosu od 10.654.622 evra. Za usvajanje budžeta glasalo je 12 odbornika, protiv je bilo 4 odbornika iz albanskih političkih partija, a jedan odbornik je bio uzdržan.
Predlog budžeta koji je stigao iz Ministarstva finansija u Prištini u iznosu od 4.970.832 evra, ne može da zadovolji sve potrebe opštine, saglasni su odbornici.
Da je budžet nedovoljan za ostvarenje svih potreba građana opštine Severna Mitrovica, smatra i zamenik gradonačelnika Aleksandar Spirić.
“Nametnuti budžet od strane Prištine je nerealani i neprihvatljiv. Sa tim novcem nećemo moći da unapredimo razvojene projekte i standard građana”, kaže Spirić. Zamenik gradnačelnika se nada da će Priština imati sluha za realne potrebe opštine Severna Mitrovica.
“Sagledali smo sve potrebe i na javnoj debati saslušali potrebe građana. Na osnovu toga smo definisali sve one programe i projekte koje ćemo realizovati u 2016. godini. Budžet od 6 miliona je budžet koji se očekuje na nivou lokalne samouprave, a deo od 4 miliona je obezbeđen kroz razne memorandume sa ministarstvima. Verujemo da će Priština prihvatiti ovaj budžet koji je najrealniji. I on je, zapravo, ispod nekog minimuma, imajući u vidu da su mnogi projekti pred nama i da je stopa nezaposlenosti velika. To je ključni problem koji moramo da rešimo”, ističe Spirić.
Govoreći o platama u zdravstvu i prosveti, šefica Opštinske administracije Adrijana Hodžić ističe da je lokalna samouprava obavezna da u budžet uključi zdravstvene i prosvetne radnike, ali da sredstvima ne može da raspolaže samostalno. Ona je podsetila da su ove dve kategorije bile razlog blokade budžeta za 2015. godinu.
“Mi ta sredstva moramo da uračunamo. Kada i kako ćemo početi da trošimo ta sredstva, zavisiće od odluke na višem nivou, jer se I blokada desila zbog političke odluke na visokom nivou. Nažalost, lokalna samouprava u ovom slučaju ne može sama da donese odluku na tu temu”, podvlači Hodžić.
Na 18. redovnoj sednici SO Severna Mitrovica istaknut je podatak da od 10 opština sa najmanjim budžetom na teritoriji Kosova, 8 opština u većini naseljava srpsko stanovništvo.

 

Comments