Ambasadori EU podržali viznu liberalizaciju za nosioce srpskih pasoša sa Kosova

Ambasadori država članica EU podržali su odobravanje vizne liberalizacije za nosioce srpskih pasoša sa Kosovu, koje izdaje Koordinaciona uprava Srbije, objavio je Savet EU. Odbor stalnih predstavnika (Coreper), inače glavno pripremno telo Saveta EU, saglasio se sa predlogom EP i Saveta EU o izmenama uredbe za nosioce srpskih pasoša koje izdaje Koordinaciona uprava Srbije, a […]