Hodžić: Sprečiti da se nasilje nad ženama posmatra kao problem za koji su isključivo odgovorne žrtve

Direktorka Centra za pružanje socijalne zaštite u zajednici, Adrijana Hodžić izjavila je da nasilje nad ženama i devojčicama predstavlja ozbiljan problem sa dubokim socijalnim, zdravstvenim i ekonomskim posledicama za pojedinca, porodicu i društvo u celini. Životi žena žrtava svih oblika rodno zasnovanog nasilja ne smeju biti i ostati samo statistički podatak. “25. novembar kao Međunarodni […]