• Početna>
  • Vesti>

Hodžić: Sprečiti da se nasilje nad ženama posmatra kao problem za koji su isključivo odgovorne žrtve

Direktorka Centra za pružanje socijalne zaštite u zajednici, Adrijana Hodžić izjavila je da nasilje nad ženama i devojčicama predstavlja ozbiljan problem sa dubokim socijalnim, zdravstvenim i ekonomskim posledicama za pojedinca, porodicu i društvo u celini.

Životi žena žrtava svih oblika rodno zasnovanog nasilja ne smeju biti i ostati samo statistički podatak.

“25. novembar kao Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, radi na podizanju svesti o činjenici da su žene širom sveta žrtve zlostavljanja, kao i fizičkog, psihičkog, porodičnog i drugih vidova nasilja. Taj dan ujedno predstavlja i početak globalne Kampanje “16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama”. Opšte je poznato da je cilj kampanje podizanje svesti javnosti i preduzimanje aktivnosti za suzbijanje nasilja nad ženama”, navela je Hodžić.

Istakla je da je važno sprečiti da se nasilje posmatra kao problem za koji su isključivo odgovorne žrtve.

“I ovoga puta apelujemo da sistemski pristup problemu zaštite i podrške žrtava nasilja podrazumeva da sve institucije reaguju pravovremeno i u međusobnoj koordinaciji. Na prvom mestu, važno je sprečiti da se nasilje posmatra kao problem za koji su isključivo odgovorne žrtve. Dakle, nadležni organi treba da veruju u iskaz žrtve i ne osuđuju je zbog nasilja koje je preživela”, istakla je Hodžić.

Dodala je da svi imamo odgovornost da zaustavimo i sprečimo nasilje, jer otpor nasilju ne može da bude sveden na pojedinačan napor, već je plod kolektivnog nastojanja.

“Zato se na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama i 16 dana aktivizma, šalje zajednička poruka da se nasilje nad ženama i nasilje u porodici ne može i ne sme tolerisati. Snažno podržavamo sve aktivnosti organizovane od strane svih organizatora koje imaju za cilj borbu protiv svake vrste kršenja ljudskih prava, svake vrste nasilja i diskriminacije!”, poručila je Hodžić.

Comments

Pročitaj još