Saljih Mustafa proglašen krivim za ratne zločine i osuđen na kaznu zatvora od 26 godina

Pretresni panel je oglasio Mustafu krivim za ratne zločine proizvoljnog lišavanja slobode, mučenja i ubistva i izrekao mu kaznu zatvora u trajanju od 26 godina, navodi se u saopštenju Specijalizovanih veća Kosova. Panel je iz materijalno-pravnih razloga oslobodioMustafu optužbe za krivično delo surovog postupanja. Prilikom izricanja presude Pretresni panel je naglasio da se optužbe u […]