Potpisan sporazum o saradnji između Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova i Pravnog fakulteta Prištinskog univerziteta

Pravni fakultet Prištinskog univerziteta organizovao je tribinu na temu „Mirno rešavanje radnih sporova“, to je bila i prilika da se potpiše sporazum o saradnji sa Agencijom za mirno rešavanje radnih sporova Republike Srbije. Studenti i saradnici Pravnog fakulteta moći će da prisustvuju besplatnim seminarima i vebinarima koje organizuje ova agencija, a koji će im pomoći […]